Prosimy podać nazwę Waszej organizacji lub grupy
Opiszcie jakie działania planujecie, w jaki sposób planowane działania odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby społeczne oraz jakie z tego działania mają wyniknąć długofalowe korzyści (jaki jest potencjał działania na zapoczątkowanie trwałej zmiany?)
Wskażcie powyżej całkowity koszt projektu lub inicjatywy jednorazowej.
Wskażcie powyżej kwotę o jaką wnioskujecie, a poniżej przedstawcie koszty w podziale na maksymalnie pięć głównych kategorii wraz ze sposobem wyliczenia.