Działaj razem z Młodzieżową Radą Miasta

Wybrano Młodzieżową Radę Miasta Żyrardowa

W wyniku przeprowadzonych 15 grudnia 2022 roku wyborów w skład Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa zostali wybrani : 
Adamczyk Ewa, 
Bałaj Kacper, 
Bogurska Lena, 
Kłosińska Anastazja, 
Krasnodębski Mikołaj, 
Kuran Jakub, 
Lewandowski Wiktor Bartosz, 
Listowska Magdalena, 
Majewska Ada, 
Majewska Maja, 
Markowski Filip, 
Mroczek Wiktoria, 
Niewiadomska Zofia, 
Pętlak Jakub, 
Puchała Juliusz Bożydar, 
Sajak Filip, 
Stawicka Wiktoria, 
Stronias Kaja, 
Szlaga Kacper, 
Wnuk Paweł, 
Zmorzyńska Natalia.
 
Natomiast spośród radnych następujące funkcje w prezydium zajęli: 
Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa-  Maja Majewska
Zastępcy Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa:  Kaja Stronias, Wiktoria Stawicka, Wiktor Lewandowski
Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa- Paweł Wnuk.
 

Co to jest Młodzieżowa Rada Miasta?

Młodzieżowa rada jest ustawowo przewidzianym organem samorządowym młodzieży, który:

  • reprezentuje interesy młodzieży wobec organów samorządowych,
  • wdraża młodzież w mechanizm działania struktur samorządowych,
  • działa na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych.

Rada ma funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną. Zgodnie z ustawą do zadań młodzieżowej rady należy w szczególności:

  • opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży,
  • udział w opracowaniu dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży,
  • monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży,
  • podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, na zasadach określonych przez radę gminy,
  • współuczestniczenie w działaniach związanych z tworzeniem i realizacją rządowych dokumentów strategicznych dotyczących polityki młodzieżowej. 

Dlaczego Młodzieżowa Rada Miasta?

Młodzieżowa rada zapewnia także młodzieży udział w procesie podejmowania decyzji ważnych lokalnie. Dorośli radni i urzędnicy często potrzebują możliwości konsultowania swoich pomysłów, rozwiązań różnego rodzaju problemów z adresatami projektowanych działań. Ukonstytuowanie młodzieżowej rady pozwala na dialog między młodzieżą a przedstawicielami gminy, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności wdrażanych rozwiązań. 

Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu lokalnej społeczności, w tym w podejmowanie decyzji na szczeblu gmin, powiatów i regionów, jest elementem wychowania obywatelskiego, które buduje wiarę we własne kompetencje oraz zwiększa poczucie sprawczości i wpływu na otaczający nas świat już na wczesnym etapie. Dzięki działalności w młodzieżowych radach młodzi ludzie zyskują świadomość, że, pomimo swojego wieku, mają prawa i ich głos się liczy.

Młodzi Radni o sobie

Jesteśmy zespołem pełnym pomysłów, energii i entuzjazmu, działającym w imieniu i na rzecz młodzieży naszego miasta. Chcemy, aby każdy głos został z uwagą wysłuchany i wszyscy mogli czuć się w swoim mieście komfortowo. Dlatego mamy nadzieję, że Młodzieżowa Rada Miasta Żyrardowa stanie się forum wymiany poglądów i opinii na różne tematy, nie tylko te dotyczące bezpośrednio ludzi młodych. Razem zmieniajmy Żyrardów, aby stawał się miejscem przyjaznym mieszkańcom, tworzącym warunki do rozwoju naszych pasji, talentów, zainteresowań.

Ty też masz głos! 

Zapraszamy  do kontaktu!