Współpracuj z Radą Seniorów

Rada Seniorów Miasta Żyrardowa

Rada Seniorów Miasta Żyrardowa powstała z inicjatywy Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego. Jest to zespół doradczy wybrany w powszechnych wyborach przez mieszkańców Żyrardowa w wieku 60+.
 
Rada Seniorów ma funkcje:
  • konsultacyjną – rada konsultuje propozycje aktów prawa miejscowego dotyczących osób starszych,
  • doradczą – rada wskazuje na istotne działania na rzecz seniorów,
  • inicjatywną – rada może podejmować własne działania ukierunkowane na potrzeby osób starszych.

Jakie zadania ma Rada Seniorów?

  • poznawanie potrzeb i problemów osób starszych
  • przekazywanie potrzeb i problemów władzom miasta
  • tworzenie pomysłów na działania dla seniorów
  • integrację środowiska osób starszych z całą społecznością lokalną

Zgłoś sprawę do Rady Seniorów Miasta Żyrardowa

Rada Seniorów zaprasza na dyżury w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. 14:00 – 16:00 w Centrum Kultury w Żyrardowie Plac Jana Pawła II nr 3.

Email: radaseniorow@zyrardow.pl