Zostań Wolontariuszem

Dlaczego warto zostać wolontariuszem?

Wolontariat jest działaniem, za które nie otrzymuje się wynagrodzenia. Jest dobrowolnym i świadomym zaangażowaniem się w działania społeczne. Wolontariat przynosi jednak wiele różnorodnych korzyści. Oto najważniejsze z nich:

Gdzie mogę być wolontariuszem?

Wolontariuszem można być w każdej organizacji i instytucji, która nie działa dla osiągnięcia zysku. Oznacza to, że z wolontariatu wyłączone są firmy zarówno prywatne, jak i państwowe. Poza tym działania dla wolontariuszy mogą organizować, urzędy, instytucje publiczne, instytucje kultury, szkoły i przedszkola oraz ogromna liczba stowarzyszeń i fundacji, które prowadzą bardzo dużo działań społecznych. Centrum Wolontariatu w Żyrardowie systematycznie przekonuje różnorodne podmioty do stworzenia możliwości działania dla wolontariuszy. Oferty działań wolontarystycznych znajdziesz na końcu tej strony.

Wolontariat akcyjny

Polega na zaangażowaniu się pojedyncze akcje, wydarzenia, eventy. 

Wolontariat regularny

Polega na zaangażowaniu się w regularne ( systematyczne) działania.

Decydując się na wolontariat powinieneś podjąć decyzję w jaki rodzaj wolontariatu chcesz się zaangażować.

Jak zostać wolontariuszem?

Formularz zgłoszeniowy

Aktualne oferty dla wolontariuszy

Kontakt

Koordynatorka Centrum Wolontariatu w Żyrardowie

Katarzyna Rogalska
tel. +48 698 991 216
e-mail: katarzyna.rogalska@dzialajmy.org.pl

Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY”
ul. 1 Maja 41, pokój 58
96-300 Żyrardów