Jak organizować, rozwijać i promować wolontariat w Żyrardowie? Zorganizuj z nami dialogi o wolontariacie.

Data

Chcesz dowiedzieć się więcej o wolontariacie? Poznać jego różnorodne formy i przykłady działań? Poszukujesz możliwości rozwoju w zakresie pracy zespołowej, organizacji spotkań, twórczej pracy ukierunkowanej na wspólne poszukiwanie nowych pomysłów do działania. Zgłoś swój udział do zespołu, który przeprowadzi w Żyrardowie dialogi o wolontariacie. Na zgłoszenia czekamy do 9 listopada.

Czy Wy również macie przekonanie, że w Żyrardowie mamy wielu wolontariuszy, który realizują bardzo ważne działania społeczne i obywatelskie? Są to jednak działania bardzo rozproszone. Brakuje dobrego przepływu informacji, wiedzy o działaniach. Z drugiej strony wiele osób chce włączyć się w wolontariat, ale nie wie gdzie, ani jak. Wiecie, że Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie ma za statutowe zadanie organizację wolontariatu i prowadzi lokalne centrum wolontariatu? Jak te wszystkie działania koordynować? Czy potrzebna jest taka koordynacja? Czego brakuje w działaniach wolontarystycznych w naszym mieście? Jak promować wolontariat? O tym chcemy rozmawiać z aktywnymi mieszkańcami Żyrardowa w ramach dialogów o wolontariacie.

Zapraszamy Was serdecznie do współorganizowania dialogów. Tworzymy zespół, który zaplanuje, przeprowadzi i opracuje rekomendacje dla rozwoju wolontariatu w Żyrardowie. Macie teraz możliwość na miejscu zdobyć wartościową wiedzę, rozwinąć ważne umiejętności, które są przydatne w każdym działaniu społecznym oraz zdobyć doświadczenie poprzez praktyczne działanie.

Dla uczestników projektu przygotowaliśmy wsparcie w postaci dwóch warsztatów edukacyjnych.

Warsztat: Oblicza wolontariatu – poprowadzi Agnieszka Lissowska-Lewkowicz, prezeska Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu największej i najbardziej doświadczonej organizacji w Polsce zajmującej się wolontariatem. Agnieszka przedstawi różnorodne formy i przykłady działań opartych o wolontariat.

Warsztat: Jak zaplanować i przeprowadzić dialog obywatelski? – poprowadzi Adam Kusio, z Fundacji Nowej Wpólnoty, Adam jest facylitatorem, w ciągu ostatnich czterech lat poprowadził około 1000 godzin warsztatów z porozumienia bez przemocy, mediacji, kręgów naprawczych oraz sesji facylitacyjnych. Podczas warsztatów z Adamem rozmawiać będziecie o organizacji procesu pracy zespołowej podczas dialogu, jak stawiać odpowiednie cele dla spotkani, czy podsumowywać rozmowę. Są to umiejętności ważne w każdym działaniu społecznym.

Terminy warsztatów:

  • Oblicza wolontariatu – 13 listopada 2023 r.
  • Jak zaplanować i przeprowadzić dialog obywatelski? – 15 listopada 2023 r.

Warsztaty odbędą się w Żyrardowskim Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych, ul. 1 Maja 41, pokój 58. Oba warsztaty odbędą się w godzinach 14.00 – 19.00.

Po warsztatach każdy z uczestników będzie miał możliwość zaplanować i przeprowadzić przynajmniej jeden dialog o wolontariacie z mieszkańcami Żyrardowa. Planujemy realizację czterech dialogów dla łącznie czterdziestu osób. Wspólnie z ekspertami zaplanujecie stronę organizacyjną, dobierzecie i zaprosicie uczestników oraz zaplanujecie i przeprowadzicie stronę merytoryczną dialogi określając cele spotkania, pytania i narzędzia do jego przebiegu oraz podsumowanie i zebranie wniosków. Dzięki temu w praktyce będziecie mogli rozwinąć umiejętności współpracy, organizacji projektów, moderowania pracy grupowej i wspólnego poszukiwania pomysłów i rozwiązań.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Jako organizatorzy zapewniamy wszystkie potrzebne materiały i narzędzia.
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 9 listopada. Prosimy wypełnić formularz zgłoszenia dostępny pod poniższym linkiem.

Koordynatorem zadania jest Jakub Kamiński – tel. 799 816 788, email: jakub.kaminski@dzialajmy.org.pl

Projekt jest częścią większego zadania, które realizuje Federacja “DZIAŁAJ.MY” w partnerstwie z Miastem Żyrardowem z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W działanie włączyło się również Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023.

Więcej

aktualności