Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych "DZIAŁAJ.MY"

Federacja „DZIAŁAJ.MY” jest liderem projektu „DZIAŁAJ.MY dla współpracy”. Organizacja jest związkiem stowarzyszeń co oznacza, że jej członkami są lokalne stowarzyszenia i fundacje z Żyrardowa i okolicy. Federacja stanowi przestrzeń do wzajemnej pomocy, rozwoju oraz współpracy zrzeszonych organizacji i inicjatyw nieformalnych. Głównym jej celem jest wzmacnianie skuteczności działań organizacji na rzecz mieszkanek i mieszkańców powiatu żyrardowskiego, animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej oraz rzecznictwo i reprezentacja wobec sektora publicznego i prywatnego.

Misja Federacji brzmi: Budujemy sieć aktywnych organizacji wspierających rozwój lokalny.

dzialajmy.org.pl
facebook.com/dzialaj.my

Miasto Żyrardów

Miasto Żyrardów jest partnerem projektu. Miasto leży w centrum Polski, na południowo-zachodnim krańcu województwa mazowieckiego, w odległości 45 km od Warszawy i 90 km od Łodzi. Powierzchnia miasta wynosi 1433 ha. Liczba mieszkańców to blisko 40 tys.

Samorząd Miasta Żyrardowa pod wodzą Prezydenta Miasta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego w sposób bardzo aktywny podchodzi do spraw związanych z polityką społeczną i aktywizacją obywatelską. W mieście funkcjonuje bardzo nowoczesny regulamin konsultacji społecznych, uprawnienia dla mieszkańców polegające na możliwości złożenia inicjatywy uchwałodawczej, czy program inicjatywy lokalnej. Miasto widzi organizacje pozarządowe jako partnera w realizacji działań społecznych. W 2021 r. samorząd powołał do życia Centrum Usług Społecznych, które również pełni działania ukierunkowane na organizację i animacje społeczności lokalnej.

zyrardow.pl
facebook.com/murowaneklimaty

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie w imieniu samorządu Miasta Żyrardowa w praktyce realizuje zadania związane z pełnieniem roli partnera projektu. Centrum jest instytucją samorządową. Pełni zadania w zakresie pomocy społecznej, nowych usług społecznych dla mieszkańców oraz organizowania społeczności lokalnej. Jest pierwszym typem instytucji, w której zadaniach statutowych znajdują się działania związane z animacją lokalną, aktywizacją obywatelską oraz rozwojem lokalnych więzi społecznych i sieci współpracy. Za to zadanie odpowiada w strukturze Centrum organizator społeczności lokalnej.

cus-zyrardow.pl
facebook.com/CUSZyrardow