Zorganizuj konsultacje

W Żyrardowie mieszkańcy mają możliwość zgłosić inicjatywę przeprowadzenia konsultacji społecznych. Jeżeli uważasz, że warto zainteresować władze miasta i lokalną społeczność ważnym tematem publicznym zgłoś go do Prezydenta Miasta Żyrardowa.
 
Dzięki konsultacjom:
 • przedstawisz problem lub potrzebę społeczną władzom Miasta Żyrardowa
 • włączysz mieszkańców w lokalną debatę publiczną
 • będziesz kształtował postawę współodpowiedzialności za sprawy publiczne
 • przyczynisz się do aktywizacji obywatelskiej naszej lokalnej społeczności

Czym są konsultacje społeczne?

Konsultacje społeczne to proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz (każdego szczebla – od lokalnych po centralne) a mieszkańcami, mający na celu zebranie głosów mieszkańców i w oparciu o nie podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych. (źródło: portal NGO.pl)

Kto może zgłosić wniosek o przeprowadzenie konsultacji?

Konsultacje mogą być przeprowadzone z inicjatywy:
 • organizacji pozarządowej działającej na terenie Miasta Żyrardowa w zakresie działalności statutowej
 • mieszkańców miasta w liczbie co najmniej 150 osób

Jak zgłosić wniosek o konsultacje społeczne?

Wniosek o konsultacje powinien zawierać:
 • cel i przedmiot konsultacji
 • zasięg terytorialny konsultacji
 • proponowaną formę przeprowadzenia konsultacji
 • propozycję terminu przeprowadzenia konsultacji
 • uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji
 • ewentualne załączniki dostarczające dodatkowe informacje o przedmiocie konsultacji
Zgłoszenie inicjatywy w zakresie konsultacji społecznych odbywa się poprzez specjalny formularz. Poniżej znajdziesz wzorce formularza do pobrania. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się również z Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Żyrardowa.
Wniosek składamy do Prezydenta Miasta Żyrardowa.

Formularz dla mieszkańców (PDF)

Formularz dla mieszkańców (DOC)

Formularz dla organizacji (PDF)

Formularz dla organizacji (DOC)

Uchwała Rady Miasta Żyrardowa

Jak przeprowadzić konsultacje?

Planując konsultacje społeczne warto uwzględnić różnorodne metody i narzędzia konsultacji, tak aby skutecznie nawiązać dialog społeczny. Szczególnie polecamy stronę internetową 
 

Chcesz uzyskać pomoc przy organizacji konsultacji?

Działaniami aktywizującymi mieszkańców Żyrardowa, w tym wspieraniem mieszkańców w organizacji konsultacji zajmuje się Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.
 
Dane kontaktowe:
Jakub Kamiński – Organizator społeczności lokalnej
tel. +48 799 816 788
 
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
ul. Armii Krajowej 3
96-300 Żyrardów