Spotkanie aktywnych mieszkańców

Data

2 października w żyrardowskiej Resursie odbyło się II Żyrardowskie Forum Inicjatyw Społecznych pod hasłem: “Aktywni mieszkańcy poszukiwani”. Spotkanie zorganizowane przez Prezydenta Miasta Żyrardowa i Federację Działaj.MY! służyło dyskusji nad sposobami zwiększenia aktywności mieszkańców w sprawach publicznych. Forum było również wydarzeniem otwierającym realizację projektu “DZIAŁAJ.MY dla współpracy” w ramach dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Spotkanie otworzył Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, który podkreślił po raz kolejny istotną rolę podmiotów społecznych w procesach zachodzących w Żyrardowie. Prezydent wskazał, że jest otwarty i gotowy na współpracę, ponieważ planowane zmiany m.in. w usługach społecznych dla mieszkańców, wymagają zaangażowania różnych instytucji, organizacji i osób prywatnych.

Wiceprezydent Adam Lemiesz wskazał na istotną rolę Centrum Usług Społecznych w procesach aktywizujących mieszkańców. Przytoczył m.in. zadania statutowe CUS-u dotyczące organizowania społeczności lokalnej. To pierwszy raz, jak wskazywał Wiceprezydent Lemiesz, kiedy instytucja publiczna ma za zadanie aktywizować mieszkańców w sprawach publicznych. O konkretnych sposobach na aktywizację mówił Jakub Kamiński, organizator społeczności lokalnej w żyrardowskim CUS-ie.

Następnie głos zabrali przedstawiciele Urzędu Miasta Żyrardowa. Barbara Smolarek, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przekazała informację nt. skali współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Dyrektor Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju opowiedział o doświadczeniach z realizacji projektu modelowej rewitalizacji, a Łukasz Kasperczyk, Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji wskazał na działania animujące mieszkańców w przestrzeni lokalnej.

O przykładach działań aktywizujących mieszkańców w innych częściach Polski opowiedział Łukasz Broniszewski, ekspert ds. partycypacji z Fundacji Stabilo z Torunia. Wskazał na działania konsultacyjne i koncepcyjne w przestrzeniach miejskich oraz podkreślał, w jaki sposób działania aktywizujące mieszkańców powinny być realizowane, aby odniosły zamierzony skutek.

Na zakończenie części merytorycznej Paulina Drozd, koordynatorka projektu “DZIAŁAJ.MY dla współpracy” przedstawiła główne założenia projektu.

Po krótkiej przerwie uczestnicy rozpoczęli dyskusje stolikowe. W czterech grupach dyskusyjnych szukali odpowiedzi na następujące zagadnienia:

  • co utrudnia mieszkańcom podejmowanie aktywności w sprawach publicznych?
  • jakie grupy mieszkańców / podmioty warto szczególnie włączać w sprawy publiczne?
  • jak promować działania aktywizujące mieszkańców?
  • jak organizować działania aktywizujące mieszkańców?

Całość spotkania zakończył koncert Zespołu Muzycznego FUERTE, który zaprezentował kanony muzyki filmowej. Była to chwila relaksu i “ładowania baterii” dla społeczniczek i społeczników. 

Pobierz materiały ze spotkania

Spotkanie zrealizowane w ramach projektu „DZIAŁAJ.MY dla współpracy” w ramach dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Więcej

aktualności