Rada Seniorów Miasta Żyrardowa powołana

Data

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski Zarządzeniem z dnia 24 stycznia br. powołał Radę Seniorów Miasta Żyrardowa. Gratulujemy i życzymy pomyślnej współpracy z Samorządem Miasta oraz realizacji zaplanowanych wyzwań i satysfakcji z pracy na rzecz naszego miasta i mieszkańców.

Przypomnijmy, pierwsze w historii samorządu żyrardowskiego wybory do Rady Seniorów Miasta Żyrardowa odbyły się 19 stycznia br. w Centrum Kultury w Żyrardowie. Prawo do głosowania miały osoby, które ukończyły 60 rok życia i widniały w ewidencji mieszkańców Żyrardowa. Lokal wyborczy odwiedziło 224 seniorów, co stanowi ok 2,2% uprawnionych do głosowania.

Oto skład powołanej Rady Seniorów Miasta Żyrardowa:

 • Baka Stanisław,
 • Grundman Wojciech,
 • Hamerszmit Jolanta,
 • Helbich Barbara,
 • Lenarczyk Krystyna,
 • Orzechowski Janusz,
 • Ratajczyk Teresa,
 • Strzelczyk Stanisława,
 • Suska Janina,
 • Uchal Ewa,
 • Wasilewski Stanisław,
 • Zieliński Bogdan.

Działanie Żyrardowskiej Rady Seniorów będzie wspierane w ramach realizacji projektu „Działaj.My dla współpracy”, realizowanego przez Żyrardowską Federację Organizacji Społecznych “DZIAŁAJ.MY” w partnerstwie z Miastem Żyrardowem z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Więcej

aktualności