Startują wybory Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa

Data

Zapraszamy młodzież w wieku 13-19 lat mieszkającą w Żyrardowie do udziału w wyborach Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa. Zgodnie z podpisanym przez Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego zarządzeniem wybory odbędą się 3 listopada w szkołach podstawowych w Żyrardowie oraz szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

– Rozpoczęcie działalność Młodzieżowej Rady Miasta to bardzo ważny cel naszego samorządu na ten rok. Osobiście, jako Prezydentowi Miasta, bardzo mi zależało, aby obok rady seniorów, także młodzież miała swój głos i mogła wskazywać na ważne i potrzebne działania – mówi Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Prezydent Żyrardowa – Jak to mówią „piłka jest teraz po stronie młodzieży”. Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w wyborach zarówno poprzez zgłoszenie swojej kandydatury, jak i wzięcie udziału w głosowaniu 3 listopada”.

Prezydent Miasta Żyrardowa powołał Miejską Komisję Wyborczą w celu przeprowadzenia głosowania. W szkołach podstawowych w Żyrardowie oraz szkołach ponadpodstawowych w Powiecie Żyrardowskim pracować będą Szkolne Komisje Wyborcze. Poniżej prezentujemy najważniejsze zasady w wyborach Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa.

  1. Kandydować do Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa (MRM) mogą osoby w wieku 13-19 lat, które zamieszkują w Żyrardowie.
  2. Kandydat w wyborach powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz zebrać 50 podpisów osób w wieku 13-19 lat, zamieszkujących w Żyrardowie.
  3. Formularz zgłoszeniowy oraz listę poparcia kandydat składa w Szkolnej Komisji Wyborczej, w szkole, w której się uczy lub w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21/23, gdzie jest zlokalizowany otwarty okręg wyborczy.
  4. Czas na rejestrację kandydatów mija 31.10.2022 r.
  5. Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą.
  6. Zasady kampanii oraz formularze dostępne są poniżej oraz w szkołach.

Kalendarz wyborów Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa zarządzonych na dzień 3 listopada 2022 r.

23.09.2022 Zarządzenie Prezydenta Miasta Żyrardowa o przeprowadzeniu wyborów
26.09 – 03.10.2022 Posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej
03 – 07.10.2022 Nabór do Szkolnych Komisji Wyborczy
10 – 14.10.2022 Zarządzenie Prezydenta Miasta Żyrardowa o powołaniu Szkolnych Komisji Wyborczych
17 – 31.10.2022 Nabór kandydatów
17 – 21.10.2022 Posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej
03.11.2022 Przeprowadzenie głosowania

 

Więcej

aktualności