Reklama jest ważna, ale to dobroczynność i zaangażowanie społeczne jest zapamiętywane i buduje wizerunek firmy, której można zaufać.Współcześni klienci zwracają coraz większą uwagę nie tylko na jakość czy cenę produktu lub usługi, ale również na wizerunek firmy zbudowany w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu, tzw. CSR (od ang. corporate social responsibility). Z nami stworzysz i rozwiniesz mądry CSR. 

Zobacz, jak to robią najlepsi z najlepszych – zapoznaj się z raportem „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” i skontaktuj się z nami.

Przedsiębiorstwa, którym się ufa

Chętnie pomożemy Twojej firmie nie tylko w budowaniu korzystnego wizerunku wśród potencjalnych klientów i partnerów biznesowych czy samorządowych, ale przede wszystkim w budowaniu tożsamości przedsiębiorstwa wrażliwego społecznie. Pomożemy Ci rozwijać strategię uwzględniającą poza zyskiem ze sprzedaży towarów lub usług dobro społeczności lokalnej. 

W naszej Federacji zrzeszone są organizacje społeczne pracujące na rzecz rozwoju kultury, turystyki, organizacje pomagające dzieciom z naszego miasta i powiatu, wspierające osoby z niepełnosprawnościami, dbające o aktywność seniorek i seniorów oraz działające w wielu innych obszarach. Dzięki takiej różnorodności potrafimy doskonale wskazać, jakie działania warto podjąć, aby zgodnie z profilem Twojej firmy, budować wiarygodny wizerunek biznesu odpowiedzialnego społecznie.  

Zapraszamy do kontaktu >>.

Promujemy Firmy – Partnerów

Federacja i wszystkie nasze organizacje działają w sferze pożytku publicznego. Oznacza to, że przekazując nam lub naszym organizacjom członkowskim darowiznę, możesz odliczyć ją od podstawy do opodatkowania. Każda firma może odliczyć od podstawy opodatkowania do 10% uzyskanego dochodu. 

Chcąc przekazać darowiznę Federacji:

  • wpisz w tytule przelewu “Wpłata na cele w obszarze pożytku publicznego”,
  • podaj nasze dane: numer konta: 80 1600 1462 1888 9627 9000 0001; nazwa banku: BNP Paribas; pełna nazwa odbiorcy: Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych “DZIAŁAJ.MY”; adres: ul. 1 Maja 60, 96-300 Żyrardów. 

Firmy, które zdecydują się wspierać darowiznami naszą pracę na rzecz społeczności lokalnej, stają się naszymi Partnerami, a informacja o naszych Partnerach jest wyeksponowana na naszej stronie www i w innych kanałach komunikacji.

Zapraszamy do kontaktu >>