.

Wolontariat

Jeśli masz trochę wolnego czasu i chciałabyś/chciałbyś przeznaczyć go na działania na rzecz naszej lokalnej społeczności, sprawdź, co robią nasze poszczególne organizacje członkowskie. Wybierz tę, która jest najbliższa Twoim zainteresowaniom i skontaktuj się wybranym stowarzyszeniem lub fundacją – zobacz nasze wizytówkI >>

.

Wsparcie finansowe

Każda kwota ma dla nas znaczenie i każdą złotówkę wykorzystamy mądrze dla dobra mieszkanek i mieszkańców Żyrardowa oraz miejscowości należących do powiatu żyrardowskiego. Jeśli możesz:

  • wesprzyj nas jednorazową darowizną lub 
  • ustaw stały przelew i wspieraj nas regularnie.

Przekazując darowiznę Federacji, wpisz w tytule przelewu “Wpłata na cele w obszarze pożytku publicznego”, podaj nasze dane:

  • numer konta: 80 1600 1462 1888 9627 9000 0001
  • nazwa banku: BNP Paribas
  • pełna nazwa odbiorcy: Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych “DZIAŁAJ.MY”
  • adres: ul. 1 Maja 60, 96-300 Żyrardów. 

Chcąc przekazać darowiznę naszej organizacji członkowskiej, wejdź na profil wybranego stowarzyszenia lub fundacji i sprawdź numer konta bankowego – zobacz nasze wizytówki >>

.

Ulga podatkowa

Pamiętaj, że jeśli zechcesz nas wesprzeć finansowo lub rzeczowo, możesz skorzystać z ulgi z racji przekazania darowizny. Cele, na które moż­na przekazać darowiznę podlegającą odliczeniu od podstawy opodatkowa­nia, muszą mieścić się w spisie określo­nym w art. 4 Ustawy o działalności po­żytku publicznego i o wolontariacie. Federacja i wszystkie nasze organizacje działają w sferze pożytku publicznego. Oznacza to, że przekazując darowiznę jako Federacji oraz każdej z naszych organizacji członkowskich, możesz tę darowiznę odliczyć od podstawy do opodatkowania. Osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy opodatkowania do 6% dochodu, a osoby prawne – do 10% uzyskanego dochodu.