.

Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd

  • Jakub Kamiński – prezes zarządu
  • Krystyna Lenarczyk – wiceprezes zarządu
  • Marcin Rosiński – wiceprezes zarządu
  • Katarzyna Niewczas – sekretarz
  • Włodzimierz Dzierzbicki – sekretarz

Komisja Rewizyjna

  • Beata Kwiatkowska
  • Jerzy Kwaczyński
  • Ks. Łukasz Owsianko SDB