Członkiem zwyczajnym Federacji „DZIAŁAJ.MY” może być jedynie organizacja pozarządowa – stowarzyszenie, fundacja lub inna osoba prawna o celach nie nastawionych na zysk – posiadająca osobowość prawną, która zadeklaruje pisemnie swój udział w Federacji i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.

Zarząd Federacji „DZIAŁAJ.MY” powołał do życia zespól doradczy, w skład którego mogą wejść stowarzyszenia zwykłe i grupy nieformalne.