Działalność organizacji członkowskich Żyrardowskiej Federacji Organizacji Społecznych „Działaj.My” jest tak różnorodna, jak różnorodne są potrzeby w powiecie żyrardowskim. Jedni z nas organizują czas wolny dzieciom i młodzieży, inni wspierają aktywność seniorek i seniorów, jeszcze inni pomagają osobom z niepełnosprawnościami. Są wśród nas takie organizacje, które przechowują pamięć o historii i kulturze regionu, przyczyniając się do budowania i wzmacniania naszej lokalnej i regionalnej tożsamości. Jedne organizacje działają na rzecz kultury i sztuki. Inne zajmują się turystyką, sportem. Jeszcze inne chronią przyrodę, zwierzęta.

Skorzystaj z naszej oferty

Zapraszamy serdecznie mieszkanki i mieszkańców Żyrardowa oraz powiatu żyrardowskiego do zapoznania się z ofertą stowarzyszeń i fundacji należących Federacji „Działaj.My”. 

Z naszych wizytówek dowiesz się, jak i dla kogo działają poszczególne stowarzyszenia i fundacje wchodzące w skład Federacji. Sposób kontaktu z każdą naszą organizacją członkowską znajdziesz przy opisie działań – zobacz nasze wizytówki >>