Jednym ze źródeł finansowania działań społecznych są tzw. konkursy grantowe (od słowa grant, tzn. dotacja) ogłaszane zarówno przez instytucje publiczne (samorządy, ministerstwa, agendy rządowe), jak i podmioty prywatne (m.in. fundacje korporacyjne). W ramach konkursów organizacje chcące otrzymać wsparcie finansowe przygotowują i składają wnioski o dofinansowanie projektów. Wnioski są następnie oceniane zgodnie z przyjętą w danej instytucji procedurą.

Warto rozwijać umiejętności potrzebne do przygotowania dobrych projektów społecznych. Dlatego w naszej Federacji powołaliśmy Zespół ds. projektów, który wspólnie opracowuje wnioski o dofinansowania oraz realizuje projekty, które uzyskały dotację. Jeżeli jesteś zainteresowana/-ny pozyskiwaniem funduszy w ramach konkursów grantowych, chcesz nauczyć się lub rozwijać umiejętności związane z tworzeniem i zarządzaniem projektami społecznymi, zapraszamy – dołącz do naszego Zespołu. 

Działając w Zespole ds. projektów Federacji Działaj.My:

  • poznasz różne programy grantowe dla organizacji,
  • rozwiniesz umiejętności związane z tworzeniem wniosków (np. diagnozowanie potrzeb, formułowanie celów i rezultatów, tworzenie budżetów i harmonogramów, opracowywanie planów ewaluacji),
  • dowiesz się o różnorodnych formach działań społecznych,
  • zwiększysz wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami (poznasz narzędzia do zarządzania i metody pracy),
  • będziesz mógł wspólnie z Zespołem analizować swoje pomysły, szukać odpowiedzi na potrzeby, tworzyć wspólne projekty.

Realizacja projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych to dla każdej z naszych organizacji, jak i dla Federacji szansa na:

  • zrealizowanie ciekawych i wartościowych działań dla odbiorców naszych działań,
  • sfinansowanie zakupu sprzętu lub wyposażenia,
  • sfinansowanie wynagrodzenia członków zespołu, kosztów administracyjnych i księgowych,
  • rozwój umiejętności, zdobycie nowych doświadczeń (np. zarządzania projektami),
  • zwiększenie skali i efektywności działania własnej organizacji.

Zapraszamy więc – połączmy siły i pracujmy razem nad pozyskiwaniem środków finansowych dla naszych organizacji. Jeśli chcesz dołączyć do Zespołu, wyślij e-mail na adres federacja@dzialajmy.org.pl, w którym napisz kilka słów o sobie i swojej organizacji oraz pomysłach na ewentualne działania.

Jeśli masz dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Zespołu:

Jakub Kamiński
koordynator Zespołu ds. projektów
tel. 799 816 788
e-mail: jakub.kaminski@dzialajmy.org.pl