Organizacja:Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy w Bartnikach
Dane kontaktowe:Adres: Bartniki ul. Miodowa 104
96-332 Radziwiłłów
Tel.: 662 248 462 (Krzysztof); 516 048 342 (Agnieszka)
E-mail: gospodyniebartnik@op
Status OPP:tak
Rok założenia:2016
Powód założenia / misja organizacji:Powstaliśmy, aby: działać dla lokalnej społeczności, upowszechniać, podtrzymywać i pielęgnować tradycje narodowe, integrować pokolenia.
Opis działań:Jesteśmy Stowarzyszeniem, które od samego początku swoją działalności skierowało do lokalnej społeczności. Jednak najwięcej radości sprawiają nam przedsięwzięcia kierowane do dzieci.

W lutym 2018 roku przy współudziale Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bartnikach udało nam się zorganizować koncert charytatywny na rzecz chorej dziewczynki, mieszkanki naszego powiatu. Takim pierwszym naszym dużym przedsięwzięciem było zorganizowanie w kwietniu 2016 roku Konkursu Wielkanocnego, który kontynuujemy cyklicznie co roku. Celem tego konkursu jest kultywowanie naszych polskich tradycji. Przygotowywane są palmy wielkanocne, pisanki czy koszyki wielkanocne. Do udziału w nim zapraszamy dzieci, młodzież, mieszkańców gminy i lokalne organizacje.

Cyklicznie od 2016 roku w naszym kalendarzu znajdują się również:
1. Dzień Dziecka,
2. Gminne zawody sportowo pożarnicze,
3. Piknik rodzinny połączony z zakończeniem wakacji
4. Gminne Dożynki
5. Spotkanie Bożonarodzeniowe.

Współpracujemy z Lokalnymi Organizacjami takimi jak: Klub Seniora „Promyk”, Klub Sportowy „Relax Radziwiłłów”, naszą Parafią, jak  również z Gminą Puszcza Mariańska, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Bartnikach. Dzień Dziecka w 2019 roku wsparł również Urząd Marszałkowski z Warszawy. Można często usłyszeć o nas w lokalnym radio i przeczytać w lokalnych gazetach.
Główne cele:Działalność charytatywna, pomoc społeczna
Obszary działań:pomoc prawna, organizacja wolontariatu, kultura, tradycja, dzieci

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, promocja i organizacja wolontariatu, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Zasięg działań:ogólnopolski uwzględniający w szczególności obszar gminy Puszcza Mariańska i powiatu żyrardowskiego
Sztandarowe akcje/projekty/działania:Dzień Dziecka, Konkurs Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy, Dożynki Gminne
Członek Federacji DziałajMy:tak