Organizacja:Stowarzyszenie Seniorów “Żyrardowianka”
Dane kontaktowe:1. 96-330 Żyrardów ul. Żeromskiego 13
2. j.w.
3. +48 505026617
4. strzelczyk2008@wp.pl
5. -6. –
Status OPP:nie
Rok założenia:2012
Powód założenia / misja organizacji:Pomagamy seniorom przeżyć ich okres senioralnych w radości, kontaktu z rówieśnikami.Wspólne poznawanie regionów w całej Polsce. Spotkania okolicznościowe z okazji świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia, dnia seniora, dnia inwalidy. Prowadzić spotkania z ciekawymi ludźmi-zielarka, ziołolecznictwo.Poszerzanie wiedzy wśród grup senioralnych w zakresie przyjmowania leków i ich działanie i rozmowy z geriatrą.Pomoc w rozwiązywaniu obciążeń stresowych, psychicznych poprzez spotkania z psychologiem. 
Opis działań:Od 8 lat pomagamy seniorom przeżyć radośnie i mądrze ich wiek senioralny. Naszym celem jest wzmacnianie poczucia własnej wartości.A wszystkie nasze działania zmierzają do tego, aby pokonać stereotypy ludzi starszych  jako słabszych, gorszych, z mniejszymi szansami.
Nasze stowarzyszenie powstało jako oddolna inicjatywa mieszkańców Żyrardowa.Znamy się bardzo dobrze z własnego miasta,wspólnie pracowaliśmy w zakładach pracy, szkołach,przychodniach lekarskich. Wytworzyła się między nami więź, która trwa do dziś. A działanie w Stowarzyszeniu  daje nam radość i jest niezwykle cennym sposobem na bycie razem. Była i jest w nas nadal potrzeba dawania, ponieważ sami kiedyś otrzymaliśmy coś ważnego: szansę na bycie razem, wspólną naukę i zabawę.
Główne cele:ROZWIJAMY PASJE
Dajemy seniorom możliwość odkrycia w sobie pasji i znalezienia hobby. Chcemy dać im radość z tworzenia i rozwoju, dlatego organizujemy spotkania tematyczne wyprawy turystyczne, warsztaty-rękodzielnictwo.

WZMACNIAMY POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
Odkrywając nowe możliwości i uczestnicząc w zajęciach z różnorodnych dziedzin. Ich doświadczenie współpracy oraz samodzielności owocuje większą pewnością siebie.
Obszary działań:Seniorzy, rozwój społeczny, zajęcia dodatkowe, pasje, zainteresowania, wycieczki, wydarzenia krajoznawcze, kultura, teatr.
Zasięg działań:Żyrardów i sąsiadujące  gminy w powiecie.
Sztandarowe akcje/projekty/działania:2019
1. Spotkania okolicznościowe
2. Wycieczki krajoznawcze
3. Spotkania tematyczne ze specjalistami
Członek Federacji DziałajMy:tak