Zapraszamy na wyjazd integracyjno-koncepcyjny

Zapraszamy serdecznie do udziału w wyjeździe integracyjno-koncepcyjnym dla członków Żyrardowskiej Federacji Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY”. Chcemy, aby był to czas jeszcze lepszego poznania się i wspólnej dyskusji o planach na przyszłość. Spotkanie to nada główny kierunek działań na najbliższe lata. Bardzo liczymy na Waszą obecność i wkład do ustalenia naszej strategii działania. Chcąc mieć wpływ na działania federacji zarejestrujcie się jako uczestnicy wyjazdu już teraz. Ilość miejsc ograniczona.

Link do rejestracji: http://bit.ly/dzialajmy-wyjazd-2019

Termin wyjazdu: 5-6.10.2019 r.

Miejsce: Pensjonat Pokoje Zimna Woda, Daniewice 7, 05-831 Rozalin  (http://www.pokojezimnawoda.pl/pl-pl)

Cele wyjazdu

  • Integracja uczestników wyjazdu
  • Analiza zasobów członków federacji, m.in. posiadanych kompetencji, czasu, zasobów materialnych do wykorzystania w działalności federacji
  • Określenie potrzeb organizacji członkowskich wobec federacji
  • Określenie strategii działania długo i krótkookresowej (misja, wizja, cele)
  • Określenie wewnętrznych zasad współpracy

Dzięki udziałowi w wyjeździe:

  • lepiej poznasz osoby zaangażowane w pracę społeczną
  • będziesz miał/-a okazję do refleksji nt. swojej organizacji (brakuje często na to czasu na co dzień)
  • będziesz mieć wpływ na przyszłe działania federacji wspierające Twoją organizację
  • dowiesz się więcej o działaniach wspierających organizacje
  • będziesz współtworzyć strategię działania federacji (ta wiedza może się również przydać w innych działaniach)

W ramach wyjazdu uczestnicy mają zagwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie, serwis kawowy, materiały do zajęć. Uczestnicy dojeżdżają we własnym zakresie.

Program ramowy

5 października
9:30 Przyjazd do ośrodka
10:00 – 13:00 I sesja: Poznajemy lepiej siebie i nasze organizacje. Powitanie uczestników, przedstawienie się, przedstawienie celów spotkania, poznanie oczekiwać i obaw uczestników, ustalenie zasad współpracy na wyjeździe.Autorefleksja nad sobą jako społecznikiem i moją organizacją.
13:00 – 14:00 Obiad
14:00 – 17:00 II sesja: Analizujemy potrzeby i zasoby organizacji członkowskich. Analiza SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia)Bank czasu członków organizacji.Definiowanie potrzeb organizacji członkowskich.
18:00 Kolacja integracyjna
6 października
9:00 – 10:00 Śniadanie
10:00 – 13:00 III sesja: Tworzymy naszą strategię działania. Misja federacjiWizja federacjiOkreślenie celów krótko- i długookresowych.
13:00 – 14:00 Obiad
14:00 – 17:00 IV sesja: Określamy wewnętrze zasady współpracy. Struktura organizacjiKomunikacjaMotywacja do działania

Link do rejestracji: http://bit.ly/dzialajmy-wyjazd-2019

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu „Siła S3ktora” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *