Żyrardów stawia na aktywnych mieszkańców

Prawie 30 tys. euro dotacji pozyskała Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY”, w partnerstwie w Miastem Żyrardowem, na realizację projektu „DZIAŁAJ.MY dla współpracy”. Projekt ma na celu zachęcić mieszkańców Żyrardowa do aktywności obywatelskiej. Dofinansowanie uzyskano z programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

– Samorząd bez aktywnych mieszkańców ma bardzo ograniczone pole działania. Współczesne wyzwania, przed jakimi stoimy, wymagają mobilizacji różnych grup, organizacji i instytucji. Dzięki takiej współpracy można efektywniej i skuteczniej prowadzić działania służące rozwojowi naszej lokalnej wspólnoty. Z potrzeby zwiększenia zaangażowania obywatelskiego zrodził się pomysł na projekt, który uzyskał dofinansowanie, z czego bardzo się cieszę – mówi Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.

Projekt zakłada kilka działań, do których zaproszeni będą mieszkańcy Żyrardowa. Rozpocznie się kampanią informacyjną, która będzie pokazywać korzyści z aktywności publicznej, różnorodne narzędzia, jakie mogą wykorzystywać mieszkańcy oraz dobre praktyki tego typu działań z innych samorządów.  Następnie mieszkańcy będą mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących działań obywatelskich oraz zrealizować własne działania polegające na publicznych dyskusjach, aktywnych konsultacjach i wspólnej pracy nad konkretnymi rozwiązaniami społecznymi. Cały projekt realizowany będzie przez 2 lata.

– Pozytywne zmiany społeczne w naszym mieście otrzymają kolejny silny impuls do rozwoju – mówi Krystyna Lenarczyk, wiceprezes Federacji DZIAŁAJ.MY – Bardzo się cieszymy, że dobra współpraca z Miastem w zakresie aktywizowania mieszkańców i rozwijania inicjatyw społecznych przyniosła sukces w postaci dofinansowania na nasz projekt.

Rozwijanie aktywności społecznej i obywatelskiej jest również bardzo istotnym elementem działania Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie (CUS), nowej instytucji utworzonej przez żyrardowski samorząd. Dlatego CUS również włączy się w realizację projektu i wsparcie zaplanowanych działań. Wszystkie szczegółowe informacje przekazywane będą cykliczne na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Miasta Żyrardowa, Centrum Usług Społecznych i Federacji „DZIAŁAJ.MY”

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *