Zapraszamy do udziału w pierwszym zespole partycypacyjnym

W ramach projektu “DZIAŁAJ.MY dla współpracy” rozpoczynamy rekrutację do pierwszego zespołu partycypacyjnego, którego celem będzie opracowanie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żyrardowa. Zespół będzie działał w oparciu o zarządzenie Prezydenta Miasta. Nabór osób chętnych trwa do 19 listopada 2021 r.

Projekt “DZIAŁAJ.MY dla współpracy” ma na celu zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w działania publiczne. Jego najważniejszym elementem jest funkcjonowanie tzw. zespołów partycypacyjnych, a więc grup mieszkańców chcących rozwinąć swoje kompetencje obywatelskie i zrealizować działania w sferze publicznej. Utworzony zespół weźmie udział w cyklu warsztatów edukacji obywatelskiej i poprowadzi proces diagnozy potrzeb społecznych, formułowania założeń do strategii oraz konsultacji społecznych z mieszkańcami.

Dzięki realizacji projektu we współpracy z Miastem Żyrardowem uczestnicy zespołu będą mieli bezpośredni wpływ na kształt najważniejszego dokumentu w zakresie lokalnej polityki społecznej. Strategia ma wskazywać konkretne problemy i potrzeby oraz skuteczną odpowiedź na nie. Ma wspierać mieszkańców w codziennym życiu. Obejmuje m.in. kwestie związane z rodzinami, osobami z niepełnosprawnością, dziećmi i młodzieżą, czy seniorami. Pozwala systematycznie i planowo realizować konkretne działania oraz pozyskiwać fundusze zewnętrzne. Zespół zostanie powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta. W jego skład wejdą przedstawiciele instytucji publicznych i mieszkańcy.

Co uzyskasz dzięki udziałowi w pracach zespołu:

  • nową wiedzę i umiejętności w zakresie potrzeb i problemów społecznych, tworzenia dokumentów strategicznych, myślenia strategicznego i analitycznego, konsultacji społecznych;
  • wiedzę o nowych metodach i narzędziach w działaniach społecznych;
  • możliwość wskazania istotnych potrzeb i problemów;
  • możliwość wpływu na działania w sferze społecznej samorządu Miasta Żyrardowa;
  • nawiązanie nowych kontaktów i relacji;

Na zgłoszenia czekamy do 19 listopada 2021 r. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie pocztą elektroniczną na adres sekretariat@cus-zyrardow.pl.

Dodatkowych informacji udziela:

Paulina Drozd – koordynatorka projektu, tel. 665 633 945, email: paulina.drozd@dzialajmy.org.pl

Projekt “Działaj.My dla współpracy” realizowany przez Żyrardowską Federację Organizacji Społecznych “DZIAŁAJ.MY” w partnerstwie z Miastem Żyrardowem z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *