Jak być eko działając w stowarzyszeniach i fundacjach? Zapraszamy na bezpłatne szkolenie.

Działasz, pracujesz lub prowadzisz organizację pozarządową w powiecie żyrardowskim, sochaczewskim lub grójeckim? Interesujesz się ekologią? Chcesz wiedzieć jak wdrażać w życie Twojej organizacji działania chroniące środowisko? Chcesz otrzymać wiedzę, która może zainspirować do działań proekologicznych? Chcesz zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania na eko działania? Weź udział w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu “EkoZmiana – Mazowieckie PES na zielonej drodze” finansowanym ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Szkolenie odbędzie się w Żyrardowie w budynku zabytkowej Resursy przy ul. 1 Maja 45 w dniach 19-20 lutego oraz 5-6 marca w godz. 9.00 – 17.00. Podczas szkolenia przekazana zostanie kompleksowa wiedza w zakresie ekologii w organizacjach pozarządowych. Po szkoleniu będzie możliwość konsultacji m.in. w zakresie pozyskiwania dofinansowania na eko projekty społeczne.

Tematyka szkolenia:

 • Zrównoważony rozwój – pojęcie zrównoważonego rozwoju, społeczeństwo, środowisko. Perspektywa projektu i procesu.
 • Podniesienie jakości gospodarowania odpadami, wtórnego wykorzystania odpadów i produktów ubocznych, naprawy i recyklingu.
 • Lepsze gospodarowanie wodą.
 • Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym czyli racjonalnym wykorzystaniu zasobów i ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów.
 • Cele organizacji w kontekście zrównoważonego, ekologicznego rozwoju, transformacja polityki klimatycznej UE.
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 • Regeneracja i odkażanie terenów, rekultywacja gruntów.
 • Cykl życia produktu i wpływ na ekologię,  realizacja projektów zrównoważonych – oddziaływanie w gospodarce na ludzi, planetę.
 • Inwestycje w walce z ubóstwem energetycznym.
 • Lepszy dostęp do czystszej, tańszej i bezpieczniejszej energii.
 • Poprawa efektywności energetycznej budynków.
 • Dobre praktyki w obszarze środowiskowym. Ekologia dla PES.
 • Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych – wprowadzenie czystszych form transportu.
 • Ograniczanie zależności od paliw kopalnych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia organizatorzy zapewniają przerwę kawową i lunch.

Rejestracja na szkolenie odbywa się telefonicznie pod nr 799 816 788 lub mailowo na adres: jakub.kaminski@dzialajmy.org.pl

Szkolenie realizowane jest przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach projektu „EkoZmiana – mazowieckie PES na zielonej drodze” zostało sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *