Organizacja:Grupa “U NAS”
Dane kontaktowe:Adres: ul. St. Papczyńskiego 2
96-330 Puszcza Mariańska
Tel.: 609 37 37 11
E-mail: mirka-lada@o2.pl
Facebook >>
Status OPP:nie
Rok założenia:2011
Powód założenia / misja organizacji:promocja ludzi artystycznie uzdolnionych i ludzi z pasją 
Opis działań:Grupa nieformalna przyjęła nazwę „U NAS” i  powstała 09 04 2011 r. w celu promocji regionalnych przedsięwzięć twórczych oraz prowadzenia działalności integrującej środowisko artystyczne. Skupia osoby o     wszelkich zainteresowaniach artystycznych. Działa na terenie Gminy Puszcza Mariańska. Siedzibą Grupy „U NAS” jest budynek Starej Szkoły przy ul. Papczyńskiego 2 w Puszczy Mariańskiej.

Grupa „U NAS” wchodzi w struktury stowarzyszenia – Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno – Społecznych (MRIES). Działamy na podstawie Regulaminu grupy „U NAS” oraz Statutu Mariańskiego Ruchu Inicjatyw     Ekonomiczno-Społecznych (MRIES)  

Cel i środki działania:
– Prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz twórczości nieprofesjonalnej i   profesjonalnej.
– Rozwijanie aktywności lokalnej, podejmowanie działań przyczyniających się do upowszechniania twórczości i pasji dzieci, młodzieży – w tym zagrożonej marginalizacją życia społecznego – i dorosłych.
– Wspieranie aktywności społecznej i dbanie o integrację międzypokoleniową.
– Promowanie gminy i jej mieszkańców.   

Źródłem finansowania Grupy są: składki członkowskie, darowizny osób prywatnych i instytucji, dotacje państwowe i samorządowe, granty i środki pomocowe. 
Główne cele:– Organizowanie wystaw prac własnych, twórców z ościennych miejscowości;    zapraszanie i organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
– Dzielenie się wiedzą z młodszymi poprzez organizowanie i prowadzenie warsztatów z różnych dziedzin artystycznych.
– Prowadzenie działań integrujących grupę, np. wyjazdy studyjne,wyjazdy do teatru,wycieczki, wieczornice, plenery artystyczne.
– Tworzenie dokumentacji prowadzonych działań w formie kronik, fotografii czy filmów.
– Współpraca z samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i wychowawczymi 
Obszary działań:kultura i sztuka
Zasięg działań:gmina, powiat , miasto
Sztandarowe akcje/projekty/działania: 
Wystawy: malarstwo, rzeźba, fotografia ,rękodzieło Warsztaty: garncarstwo, wiklina, plastyka, rzeźba, fotografia, tworzenie biżuterii
Projekty dla seniorów
Spotkania tematyczne
Członek Federacji DziałajMy:tak