Poznaj nas

Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „Działaj.My” jest porozumieniem stowarzyszeń i fundacji działających na terenie powiatu żyrardowskiego. Federacja stanowi przestrzeń do wzajemnej pomocy, rozwoju oraz współpracy zrzeszonych organizacji i inicjatyw nieformalnych. Naszym głównym celem jest wzmacnianie skuteczności działań organizacji na rzecz mieszkanek i mieszkańców powiatu żyrardowskiego, animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej oraz rzecznictwo i reprezentacja wobec sektora publicznego i prywatnego.

Aktualności

Czy potrzebujemy wolontariuszy w Żyrardowie?

Czy w dzisiejszych czasach kogoś interesuje bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi? Czy potrzebujemy więcej wolontariuszy w Żyrardowie? Czy właściwie wspieramy i doceniamy tych, którzy poświęcają swój czas na działania społeczne? O …