Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/SMS/2020

Zarząd Federacji „DZIAŁAJ.MY” zatwierdził wyniki zapytania ofertowego nr 1/SMS/2020 dotyczącego usług doradczo-szkoleniowych w zakresie pracy metodą design thinking w projekcie DZIAŁAJ.MY. Po rozpatrzenia ofert jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy: …