Unikalnym naszym zasobem jako Federacji są wiedza i doświadczenie wszystkich organizacjach członkowskich. Realizujemy wspólne projekty, uczymy się na wzajem od siebie i dbamy o wspólny rozwój. Jesteśmy też otwarci na współpracę z organizacjami społecznymi spoza Federacji oraz niezrzeszonymi aktywnymi mieszkańcami i mieszkankami powiatu żyrardowskiego.

Współpraca

Jeśli reprezentujesz organizację społeczną lub grupę nieformalną, realizujesz projekt lub planujesz działania i szukasz partnera, lidera lub uczestników, a Twoje cele zbieżne są z naszymi celami jako Federacji „Działaj.My” lub z celami naszych organizacji członkowskich, zapraszamy – skontaktuj się z nami >>


Jak możesz współpracować?


Członkostwo w Federacji

Jeśli chcesz dołączyć do Federacji, wejdź na stronę „Dołącz do nas” >>, zapoznaj się z naszym statutem, regulaminem, wypełnij deklarację i wyślij do nas.