W skład Żyrardowskiej Federacji Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY” aktualnie wchodzi 19 organizacji (po naciśnięciu na nazwę, można sprawdzić kontakt i przeczytać opisy działalności poszczególnych naszych organizacji członkowskich):