.

Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd

  • Paulina Drozd – prezeska zarządu
  • Krystyna Lenarczyk – wiceprezes zarządu
  • Katarzyna Niewczas – sekretarz
  • Włodzimierz Dzierzbicki – sekretarz

Komisja Rewizyjna

  • Marianna Cieślak
  • Anna Rzeczkowska
  • Ks. Łukasz Owsianko SDB