Organizacja:
Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych
MRIES
Dane kontaktowe:Adres: ul. Króla Jana Sobieskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska
Tel.: 46/831-81-09
E-mail: centrum@inicjatywa.info.pl
www.inicjatywa.info.pl
Facebook >>
Status OPP:tak
Rok założenia:1997
Powód założenia / misja organizacji:Nasza organizacja jest efektem inicjatywy, zawiązanej przez mieszkańców i sympatyków Gminy Puszcza Mariańska.  Wizja stowarzyszenia to „ciesząca się zaufaniem organizacja wspierająca społeczny rozwój regionu”. By móc urzeczywistnić tę wizję, nasza organizacja realizuje swoją misję:
 
Działając z poszanowaniem tradycji regionu i bogactwa przyrodniczego:
– budujemy relacje międzyludzkie poprzez aktywizowanie i integrowanie lokalnych społeczności;
– uczestniczymy w rozwoju członków, pracowników i wolontariuszy naszej organizacji;
– przestrzegamy zasad etyki;
– wspieramy inicjatywy społeczne i gospodarcze;
– dbamy o promocję regionu.
Opis działań:rozwój lokalny
Główne cele:
Obszary działań:
Zasięg działań: powiat
Sztandarowe akcje/projekty/działania:
Członek Federacji DziałajMy:tak