Organizacja:Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Złoty Wiek”
Dane kontaktowe:Adres: Plac Jana Pawła II 3, 96-300 Żyrardów
Tel.: 606 454 593
E-mail: h.kubiak51@gmail.com
Status OPP:nie
Rok założenia:1985
Powód założenia / misja organizacji:Wyjście do grupy seniorów poprzez zwiększenie jej poczucia własnej wartości, niwelowanie izolacji społecznej, zachęcenie do uczestnictwa w spotkaniach nie tylko z rówieśnikami, pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego seniorom. Integracja ze społeczeństwem, umiejętność organizowania swojego czasu oraz podzielenie się swoimi życiowymi doświadczeniami 
Opis działań:Od 35 lat Misją Stowarzyszenia  „ZŁOTY WIEK” jest wyjście naprzeciw seniorom i działanie na rzecz lokalnej społeczności senioralnej miasta Żyrardów.

Organizujemy:
– wtorkowe spotkania (na których prowadzimy prelekcje na temat zdrowia, formy odżywiania)
– wycieczki krajoznawcze (cykliczne wyjazdy w góry, nad morze),
– wyjazdów do teatru,
– spotkania z kolegami i koleżankami ze szkolnej ławki (czas poświęcony na wspomnienia)
– pielgrzymki (Częstochowa, Licheń)
– spotkania imprezy okolicznościowe – poświęcone głównym uroczystościom np: Dzień Matki/Ojca, Dzień Babci/Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Bożonarodzeniowe i Wielkanocne
– wspólne spotkania plenerowe, spędzanie wolnego czasu – wyjazd nad jezioro, rzekę, wspólne grillowanie
Główne cele:– Propagowanie zdrowego stylu życia i związanej z nim jakości życia bytowego, zdrowego oraz aktywnego wypoczynku
– Urozmaicenie czasu wolnego osobom starszym i racjonalnego korzystania z niego.
– Zwiększenie aktywności seniorów i zrzeszania ich w klubach.
– Organizowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju osób starszych.
Obszary działań:wsparcie seniorów
Zasięg działań:Żyrardów i sąsiadujące  gminy w powiecie
Sztandarowe akcje/projekty/działania:● 35 lecie obchodów klubu Złoty Wiek
● cykliczne wyjazdy nad morze / góry
● cykliczne wyjazdy do teatru
Członek Federacji DziałajMy:tak