Organizacja:Stowarzyszenie Seniorów „PROMYK”
Dane kontaktowe:1. 96-332 Bartniki ul. Wspólna 19
2. j.w.
3.  510-121-468
4. wlodekdz@wp.pl
5. brak
6.Facebook
Status OPP:nie
Rok założenia:2007
Powód założenia / misja organizacji:w czasie powstania organizacji nie było żadnych działań kulturalnych skierowanych do osób starszych w środowisku skupiającym ⅓ ludności naszej gminy, brak świetlicy wiejskiej utrudnia powstanie takiej działalności. Ale odważna grupa osób zrobiła wielką inicjatywę skierowaną głównie do osób samotnych, starszych.
Opis działań:Misja stowarzyszenia seniorów PROMYK
Działalność mająca na celu wyprowadzenie seniorów i osób niepełnosprawnych z obszarów społecznych podlegających dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu do należnej im godności wyrażającej się standardem życia na poziomie europejskim.
Początkiem działalności był Klub Seniora PROMYK, który rozpoczął działalność od 06.06.2005r. natomiast od 19.11.2007r. został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem 0000292844 Stowarzyszenie jest dobrowolne, samorządne i powołane w celach niezarobkowych. Stowarzyszenie skupia 93 członków. Od czterech lat stowarzyszenie korzysta z zadań publicznych samorządu gminnego. Jest członkiem POROZUMIENIA w Sieci Inicjatyw Senioralnych powiatu żyrardowskiego, a od stycznia 2019r członkiem Żyrardowskiej Federacji Organizacji Społecznych “DZIALAJ.MY”
Główne cele: Głównym celem Stowarzyszenia jest:
– Inicjatywa i podejmowanie działań w zakresie zaspokojenia wszystkich potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych.
–   Integracja z mieszkańcami lokalnych społeczności w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.
–  Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych.
–  Integracja  międzypokoleniowa i łamanie stereotypów na temat starości.
Obszary działań:Wypełnianie czasu wolnego u osób starszych i niepełnosprawnych w każdej formie na miarę potrzeb członków stowarzyszenia. Cykliczne spotkania w każdą środę tygodnia. Wspólne wyjazdy na wycieczki krajoznawcze, rowerowe lub piesze, coroczna organizacja wczasów, częste wyjazdy do kina i teatru. Zajęcia animacyjne dotyczące zdrowia, rozrywki, psychologii, ziołolecznictwa. Spotkania z ciekawymi ludźmi, współpraca z różnymi organizacjami, wspieranie potrzebujących. Dosyć często organizowanie różnych zajęć kulinarnych. Szkolenia na kursach komputerowe, pierwszej pomocy, bezpieczeństwa komunikacyjnego, zdrowej żywności czy też informacje na temat bezpieczeństwa osób starszych.
Zasięg działań:Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności obszar Mazowsza, zaś siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Bartniki w gminie Puszcza Mariańska.

Sztandarowe akcje/projekty/działania:1. udział w Sieci Inicjatyw Senioralnych(ASOS, FIO)
2. współpraca z wieloma organizacjami senioralnymi
3. wyjazdy turystyczne,
4. teatr /ostatnim czasie raz w miesiącu/
5. zajęcia ruchowe /ćwiczenia, kijki, gry i zabawy/
6. poznawanie cyfryzacji
7. porady żywieniowe i zdrowotne
8. czynny udział w odwiedzaniu osób będących samotnymi, chorymi
9. integracyjne spotkania biesiadne, taneczne
10. kulinarnie a najbardziej opanowane to przygotowanie produktów i wykonanie dużych ilości pierogów na różne potrzeby
Członek Federacji DziałajMy:tak