Organizacja:Stowarzyszenie “Wspólnota Żyrardowa”
Dane kontaktowe:1. 96-300 Żyrardów ul. Skrowaczewskiego 19/56
2. j/w
3. 608096027
4. wspolnotazyrardowa@gmail.com
5. www.wspolnotazyrardowa.pl
6. fb/ Wspolnota Zyrardowa
fb/ Akademia Aktywny Zyrardowianin
fb / Seniorzy dla zdrowia
Status OPP:nie
Rok założenia:2003
Powód założenia / misja organizacji:Misja
Stawiamy na kreatywność dzieci i młodzieży.
Wspieramy aktywność seniorów.
Budujemy więzi społeczne.
Rozwijamy kapitał społeczny Żyrardowa.
Stowarzyszenie ” Wspólnota Żyrardowa ”  to stowarzyszenie  w  skład którego wchodzą pasjonaci , społecznicy zaangażowani w działania społeczności lokalnej Obecnie duża część działań skierowana jest do młodzieży, stąd dominującą działalność stanowi edukacja obywatelska i historyczna oraz wychowanie patriotyczne. Stowarzyszenie stawia też na wolontariat. Wszak to oczywiste, bo przecież to wolontariat doskonale przygotowuje młodych ludzi nie tylko do pełnienia ważnych ról społecznych, ale przede wszystkim do dorosłego odpowiedzialnego życia. Ducha wspólnoty członkowie Stowarzyszenia odnajdują w budowaniu więzi międzypokoleniowej. Stąd przy „Wspólnocie Żyrardowa” funkcjonują dwie grupy :  grupa „Seniorzy dla zdrowia”, a wiele projektów, zwłaszcza edukacyjnych , prozdrowotnych  i krajoznawczych adresowanych jest do osób starszych ; druga grupa to Akademia Aktywny Żyrardowianin , której działania polegają na projektach , historycznych , patriotycznych. Trudno wyobrazić sobie krajobraz żyrardowskiej aktywności społecznej bez „Wspólnoty Żyrardowa”. 
Opis działań:działania dla dzieci
● coroczne zabawy choinkowo-noworoczne
● organizowanie dnia dziecka
działania dla młodzieży min.
● organizowanie projektów edukacyjnych dla młodzieży z powiatowych szkół średnich – z dostępu do informacji publicznej ,zajęcia informatyczne , warsztaty z asertywności i aktywności obywatelskiej
● organizowanie konkursów dla młodzieży nt. historii Solidarności i stanu wojennego
działania dla dorosłych,seniorów i młodzieży
● organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi
● organizowanie wycieczek krajoznawczo – turystycznych dla członków stowarzyszenia
działania dla seniorów
● organizowanie warsztatów dla seniorów min. z psychologiem ; zdrowego żywienia ; prozdrowotne z lekarzami ; warsztaty z kosmetologiem ; warsztaty z decoupage ; warsztaty z rękodzieła ;dziennikarskie ; warsztaty muzyczne ,taneczne
● Przystąpienie  do Porozumienia Grup Senioralnych Powiatu Żyrardowskiego
spotkania z historią ( edukacja historyczna i patriotyczna )
● obchody  rocznic historycznych
działalność wydawnicza
organizacja koncertów
Główne cele:1. wspomaganie i inicjowanie działalności lokalnych społeczności w
zakresie:
a) ochrony zdrowia
b) ochrony środowiska
c) pomocy społecznej
d) oświaty
e) kultury
f) kultury fizycznej
g) porządku publicznego
i) transportu lokalnego
j) mieszkalnictwa komunalnego i spółdzielczego
k) rozwoju gospodarczego regionu
l) zwalczania bezrobocia
ł) zwalczania patologii społecznych
2. promocje integracji społecznej
3. prowadzenie działalności na rzecz kształtowania się świadomości
samorządowej wobec potrzeb społeczności lokalnej.
4. aktywizowanie społeczności lokalnych na rzecz inicjatyw i
programów samorządowych
5. niesienie pomocy osobom i podmiotom objętym działalnością
stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy organizacyjnej, charytatywnej i
integracyjnej.
6. obronę interesów poszczególnych obywateli wobec władz
samorządowych i państwowych
7. prowadzenie działalności o charakterze mediacyjnym w sytuacjach
konfliktów społecznych o charakterze lokalnym
Obszary działań:działania na rzecz lokalnej społeczności
dzieci ,
młodzieży ,
dorosłych 
seniorów
Zasięg działań:Żyrardów  i województwo mazowieckie
Sztandarowe akcje/projekty/działania:1. Akademia Aktywny Żyrardowianin – projekt   dedykowany członkom organizacji pozarządowych , dotyczące dostępu do informacji publicznej  , monitoringu i działań strażniczych a także aktywizacji seniorów  
2. “Młodzież potrzebuje dobrej informacji “ ; “Młody Aktywny Obywatel”
Akademia Młody Aktywny Obywatel ” – projekty dedykowane młodzieży szkół średnich i dla nauczycieli  z powiatu żyrardowskiego z dostępu do informacji publicznej ,zajęcia informatyczne , warsztaty z asertywności i aktywności obywatelskiej
3.  Murale historyczne  –
3a. Historyczny  mural upamiętniający chwalebny epizod Września’39 – Bitwę Mszczonowską
3b. Mural Solidarności w Żyrardowie
4.  Wydawnictwa
 4a. książka-album albumu o Senator Janinie Fetlińskiej  ”  JANINA FETLIŃSKA –  PIELĘGNIARKA, SPOŁECZNICZKA, SENATOR RP (1952-2010)
4b. kaiążka Parafia Młodzieszyn.Historia Mojego Kościoła.
5. Konkursy historyczne
5a. “ Niedziela bez teleranka – stan wojenny oczami dziecka “
5b.  “ A mury runą….stan wojenny we wspomnieniach “
6. „Senior wciąż aktywny i zdrowy
7. Międzypokoleniowe spotkania z historią
8. Seniorzy w akcji – dobre praktyki –
9. Spotkania z ciekawymi ludźmi
( min.Kajetan Rajski  -autor książki ” Wilczęta  ; Marcin Krzysztofik – IPN Lublin  ; dr Piotr Gontarczyk i  prof.Antoni Dudek z IPN Warszawa ; ks. Isakiewicz Zalewski ; Wojciech Sumliński i Jarosław Penczonek) 
Członek Federacji DziałajMy:tak