Organizacja:Stowarzyszenie „Żyrardów Nosi”
Dane kontaktowe:96-300 Żyrardów Ul. Łużycka 9
j.w.
665-633-945
zyrardow@nosi.pl
nosi.pl
facebook: @ŻyrardówNosi
Status OPP:nie
Rok założenia:2019
Powód założenia / misja organizacji:Środowisko Żyrardów Nosi powstało w 2016 roku początkowo jako grupa nieformalna. Od grudnia 2019 roku funkcjonujemy w środowisku lokalnym jako stowarzyszenie zwykłe. Motywacją do zawiązania organizacji była dostrzegana przez nas potrzeba umożliwienia rodzicom wymiany doświadczeń oraz zdobywania kompetencji pedagogicznych. Wcześniej społeczność lokalna nie miała możliwości skorzystania z takiej oferty, w naszym mieście nie funkcjonowała żadna grupa wsparcia dla rodziców. Chcieliśmy ponadto promować ideę bliskości w wychowaniu. Noszenie dziecka w chuście lub nosidle (ang. babywearing) jest nie tylko praktyczne (poprzez zapewnienie swobody rąk), ale też sprzyja pogłębieniu więzi rodzicielskich i prawidłowemu rozwojowi dziecka.
Opis działań:Jesteśmy młodą organizacją non-profit, która działa od grudnia 2019 roku dla młodych rodziców, a swoje działania kieruje na zewnątrz. Działalność społeczną  jako grupa nieformalna rozpoczęliśmy w 2016 roku. Na przestrzeni tych lat zorganizowaliśmy około 200 spotkań dla rodziców, w tym warsztatów z ekspertami, które były odpowiedzią na aktualnie sygnalizowane potrzeby przez rodziców.
Aktywność naszej organizacji opiera się na stałych, cyklicznych działaniach dla naszych odbiorców, jak cotygodniowe spotkania dla rodziców z dziećmi oraz przeprowadzanie warsztatów z lokalnymi ekspertami.
Ważną częścią naszych działań jest spojrzenie na potrzeby dzieci i ich opiekunów a zwłaszcza działania na rzecz dostępności przestrzeni publicznej dla nich.
Główne cele:Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) promowanie zdrowego noszenia dzieci w chustach i nosidłach ergonomicznych, w zgodzie z najnowszą wiedzą medyczną,
2) integracja środowiska rodziców z miasta Żyrardowa i powiatu żyrardowskiego,
3) tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń rodzicielskich,
4) rozwój kompetencji wychowawczych w społeczeństwie,
5) prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu szeroko pojętej opieki nad dzieckiem,
6) integracja społeczności lokalnej oraz edukacja międzypokoleniowa,
7) profilaktyka i promocja zdrowia,
8) promocja wolontariatu oraz kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich,
9) działalność na rzecz dostępności przestrzeni publicznej dla rodziców i dzieci,
10) upowszechnianie dostępu do edukacji, kultury i opieki nad dziećmi.
Obszary działań:edukacja, wychowanie, ochrona zdrowia, rozwój lokalny, rynek pracy, aktywizacja zawodowa, rodzina, dzieci, lokalna społeczność
Zasięg działań:ogólnopolski
Sztandarowe akcje/projekty/działania:Cotygodniowe spotkania rodziców “Chustokawa”
Cykl letnich spotkań “Mamy czas”
Przestrzeń animacyjno – kulturalna “Strefy Małego Człowieka”
Członek Federacji DziałajMy:tak