Weź udział w I Żyrardowskim Forum Inicjatyw Społecznych

Zapraszamy w imieniu naszej Federacji i Prezydenta Miasta Żyrardowa wszystkie Społeczniczki i wszystkich Społeczników z Żyrardowa i okolicy do udziału w I Żyrardowskim Forum Inicjatyw Społecznych. Spotkanie odbędzie się 26 października w Resursie w Żyrardowie. Będzie doskonałą okazją do poznania innych aktywistów, zdobycia wiedzy potrzebnej w działaniach społecznych i poznania dobrych praktyk ze współpracy lokalnego samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Federacja powstała, aby połączyć siły we współpracy naszych lokalnych organizacji – mówi Jakub Kamiński, prezes – Stąd pomysł na coroczne spotkanie społeczniczek i społeczników. Mamy nadzieję, że możliwość spotkania się i omówienia tego co jest dla nas najważniejsze spotka się z dużym odzewem. W czasie spotkania chcemy m.in. wypracować koncepcję działania centrum wsparcia dla organizacji społecznych. Każdy uczestnik będzie mógł wyrazić swoje oczekiwania i potrzeby swojej organizacji. Na podstawie tych uwag będziemy budować plan działania na przyszłość.

I Żyrardowskie Forum Inicjatyw Społecznych jest realizowane dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Żyrardowa oraz programu FIO Mazowsze Lokalnie.

Udział w spotkaniu odbywa się na podstawie zgłoszeń przez poniższy formularz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *