Szkolenie dla wolontariuszy

Zapraszamy bardzo serdecznie wolontariuszy i osoby, którą chcą nimi zostać na szkolenie w ramach rządowego programu Korpus Solidarności. Szkolenie odbędzie się 5 grudnia w godz. 14.00 – 16.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie, ul. 1 Maja 60.

Na szkoleniu przedstawimy: program Korpusu Solidarności (nowego ogólnopolskiego programu rozwoju wolontariatu długoterminowego) i zasady udziału w nim, podstawowe informacje na temat wolontariatu (istota bycia wolontariuszem), podstawowe kwestie formalno-prawne (prawa i obowiązki wolontariusza, porozumienie wolontariackie, ubezpieczenie), oferty dla wolontariuszy (jakie rodzaje zadań można wykonywać, gdzie szukać ofert, jak zweryfikować swoją gotowość do wykonywania danych zadań).

Zarejestruj się na szkolenie: https://forms.gle/JTCXA6HCD3Tp4uGH8

Oferta Korpusu Solidarności dla wolontariuszy to m.in.:

  • Szkolenia rozwojowe i liderskie
  • Spotkania edukacyjne
  • Poradnictwo
  • Wakacyjne obozy wolontariackie
  • Wizyty studyjne
  • Specjalna karta benefitowa
  • Minigranty na inicjatywy wolontariackie

Korpus Solidarności w centrum uwagi stawia wolontariuszy zarówno tych już aktywnych, jak i osoby dopiero zainteresowane podjęciem wolontariatu. Przewidziane działania koncentrowane będą na tym aby, poprzez osiąganie wyznaczonych celów, jak najwięcej osób przystąpiło do wolontariatu, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu długoterminowego. Korpus będzie angażował wolontariuszy do udziału w projektach skupionych na celach ważnych społecznie, wspierających osoby i środowiska zagrożone wykluczeniem, rozwijającym społeczności lokalne oraz na innych inicjatywach ważnych ze względu na interes społeczny.

Program zapewni wolontariuszom przystępującym do Korpusu Solidarności szeroko pojęty rozwój osobisty, możliwość zdobycia nowych (czasem niestandardowych) kompetencji i umiejętności, wyjście poza codzienne strefy funkcjonowania i poznanie miejsc, które normalnie (przez działanie w pracy czy rodzinie) nie są dostępne. Wolontariat dla uczestników Korpusu Solidarności to także przestrzeń, w której intensywnie rozwijają się cechy społeczne, wzajemna komunikacja, możliwość poznania osób spoza swojego kręgu towarzyskiego.

Program będzie modelowym rozwiązaniem wspierania i rozwijania wolontariatu, będzie kształcić wolontariuszy i liderów wolontariatu, promować wolontariat, tworzyć warunki do podejmowania nowatorskich inicjatyw wolontariackich. Jego fundamentem jest współpraca z Organizatorami wolontariatu oraz akcje organizowane przez Instytucję Zarządzającą, w których będą brać udział wolontariusze Korpusu. Na etapie przygotowywania operacyjnych planów działania Programu, określony zostanie profil wolontariusza Korpusu Solidarności w zależności od funkcji do jakiej będzie przygotowywany wolontariusz.

Zarejestruj się na szkolenie: https://forms.gle/JTCXA6HCD3Tp4uGH8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *