Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/SMS/2020

Zarząd Federacji „DZIAŁAJ.MY” zatwierdził wyniki zapytania ofertowego nr 1/SMS/2020 dotyczącego usług doradczo-szkoleniowych w zakresie pracy metodą design thinking w projekcie DZIAŁAJ.MY.

Po rozpatrzenia ofert jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy:

Inspire Group Anna Żakowska

Napłynęły do nas bardzo dobre oferty zarówno pod względem proponowanej ceny usługi, jak i doświadczenia merytorycznego. Różnice między poszczególnymi oferentami były niewielkie. Dziękujemy wszystkim Oferentom za poświęcony czas na przygotowanie oferty i profesjonalne podejście do naszego zapytania. Protokół z wyboru Wykonawcy znajduje się poniżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.