Pierwsze kroki do skutecznej motywacji społeczników zrobione

Zasoby ludzkie, czyli po prostu członkowie, współpracownicy, wolontariusze to jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza wartość w organizacjach pozarządowych. Co się dzieje kiedy ten najważniejszy aspekt funkcjonowania organizacji pozarządowych zaczyna słabnąć? Opada zapał do działania, niechętnie podejmowane są nowe projekty, motywacja znacząco spada, liderzy i członkowie organizacji zaczynają się wypalać…

W takiej sytuacji kluczowym zadaniem liderów organizacji pozarządowych jest skuteczna motywacja osób będących członkami lub wolontariuszami do aktywnego działania na rzecz realizacji misji społecznej organizacji. Motywowanie jest jedną z podstawowych funkcji zarządzania odnoszącą się bezpośrednio do zasobów ludzkich.

Właśnie dlatego powstał projekt „DZIAŁAJ.MY – System Motywowania Społeczników”, który ma na celu opracowanie innowacyjnego sytemu motywacyjnego. Jest on finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Członkowie 12 organizacji, pomimo przeciwności związanych z obecnym stanem epidemii, rozpoczęli działanie w tym projekcie z początkiem maja. Dzięki możliwości przeniesienia realizacji działań na platformę do komunikacji on- line odbyły się już pierwsze spotkania: techniczne, animacyjnie i warsztatowe.

Podczas spotkania animacyjnego, które odbyło się 12 maja, 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych zrobiło pierwszy krok w kierunku wspólnego stworzenia Systemu Motywowania Społeczników. Uczestnicy rozpoczęli odkrywanie tematów związanych z motywacją, podjęciem wyzwania, utworzeniem listy hipotez dotyczących spadku motywacji wolontariuszy a także rozpoczęli ich weryfikację za pomocą wywiadów badawczych.

Dzięki ośmiogodzinnemu, w dniach 22-23 maja, szkoleniu uczestnicy dowiedzieli się jak wygląda facylitowanie procesu grupowego oraz poznali nową metodę pracy – design thinking, czyli podejście do tworzenia innowacji i rozwiązywania problemów w oparciu o głębokie zrozumienie potrzeb odbiorców.

Kolejnym celem, który stoi przed uczestnikami jest przeprowadzenie wywiadów badawczych z 5 członkami własnych organizacji, w których zastosują metody pracy i kreowania procesów grupowych poznane podczas warsztatów.

Trzymamy kciuki za powodzenie projektu. Szczerze życzymy realizacji wszystkich założonych celów!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *