Zapraszamy na szkolenie o współpracy z samorządem terytorialnym.

Czy możliwa jest partnerska współpraca organizacji pozarządowych i lokalnych samorządów: gmin i powiatu? Czy to szansa na wspólny sukces, czy niechciana konieczność? Jak sprawić, aby wspólne działania realizowane były skutecznie i w serdecznej atmosferze? Jakimi narzędziami prawnymi we współpracy dysponują obie strony ?

Na powyższe pytania będziemy wspólnie szukać odpowiedzi podczas szkolenia: „Prawne narzędzia współpracy organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym”. Szkolenie odbędzie się 11 sierpnia 2020 r. w godz. 15.00 – 18.00 w Resursie w Żyrardowie.

Spotkanie realizowane będzie zgodnie z wytycznymi związanymi ze przeciwdziałaniem epidemii Sars-Cov-2. Na szkolenie obowiązuje bezwzględna rejestracja uczestników. Prosimy o rejestrację przez poniższy formularz.

Organizacje społeczne w powiecie żyrardowskim chcą być ważnym partnerem dla lokalnych samorządów terytorialnych: gmin i powiatu. Stowarzyszenia i fundacje tu działające realizacją szereg ważnych i potrzebnych usług publicznych dla mieszkańców. Chcą we współpracy budować lokalne działania. Budowanie partnerskiej współpracy z lokalną administracją jest jednym z głównych celów naszego działania.

Organizatorem szkolenia jest Federacja „DZIAŁAJ.MY” wspólnie z Mariańskim Ruchem Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych i Stowarzyszeniem Wspólnota Żyrardowa w ramach projektu „Pomost do współpracy” współfinansowanym ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Program szkolenia „Prawne narzędzia współpracy na linii samorząd lokalny -ngo”

15.00-15.10 Powitanie, ustalenie zasad pracy, zebranie oczekiwań co do priorytetów spotkania.

15.10-16.30 Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi:

a) podstawy prawne współpracy – ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lokalne akty prawne

b) model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi – wprowadzenie 

c) zasady współpracy samorządu z NGO

d) płaszczyzny współpracy lokalnej – współpraca przy tworzeniu polityk publicznych, współpraca przy realizacji zadań publicznych, lokalna infrastruktura współpracy

16.30 -16.45  przerwa kawowa

16.45 -18.00  Formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – analiza dobrych praktyk

a) współpraca w zakresie tworzenia polityk publicznych – od wymiany informacji po współtworzenie dokumentów strategicznych

b) współpraca finansowa – system zlecania zadań publicznych, zadania roczne i wieloletnie, rola programu współpracy rocznego i wieloletniego, różne modele finansowania zadań publicznych  

c) współpraca niefinansowa – infrastruktura wsparcia sektora pozarządowego, rola centrów wsparcia dla NGO, centra mieszkańców, rola RDPP, rola federacji organizacji pozarządowych, polityka lokalowa,

d) partnerstwa lokalne – współpraca 3 sektorów, partnerstwa projektowe, partnerstwa lokalne

18.00 Zakończenie

Forma prowadzenia zajęć: Wykład połączony z dyskusją

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *