Kto zostanie Dobrodziejem Ziemi Żyrardowskiej?

Rusza konkurs dla osób, organizacji i firm zaangażowanych społecznie. Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych “DZIAŁAJ.MY” zaprasza do zgłaszania kandydatur. Spośród zgłoszonych nominacji, specjalnie powołana kapituła, przyzna nagrody Dobrodzieja Ziemi Żyrardowskiej. Czas na zgłoszenie mija 15 listopada.

Celem konkursu jest promocja pozytywnych działań społecznych realizowanych przez pojedyncze osoby, lokalne organizacje i firmy wspierające dobroczynność. Kandydatury można zgłaszać w czterech kategoriach:

  • Wolontariusz Roku
  • Społecznik (Lider) Roku
  • Organizacja Społeczna Roku
  • Firma Społecznie Zaangażowana Roku

Bardzo nam zależy w Federacji DZIAŁAJ.MY, aby wzmocnić prestiż działań społecznych i głośno mówić o ważnych inicjatywach służących mieszkańcom – mówi Jakub Kamiński, prezes zarządu Federacji DZIAŁAJ.MY – Konkurs na Dobrodzieja Ziemi Żyrardowskiej ma być nośnikiem informacji o pozytywnie zakręconych ludziach oraz organizacjach społecznych i biznesowych.” 

Każdy może zgłosić kandydaturę w poszczególnych kategoriach konkursowych. Służą temu specjalne formularze na naszej stronie. Czas na zgłoszenie mija 15 listopada. Nominacje rozpatrzy specjalnie powołana kapituła konkursowa, która przyzna nagrody Dobrodzieja Ziemi Żyrardowskiej 2020. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas Gali Społecznika Roku Ziemi Żyrardowskiej, która w formie online odbędzie się 28 listopada 2020 r.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu “SMS – System Motywowania Społeczników” finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *