Niechciany obowiązek, czy obustronna korzyść?

Czy możliwa jest partnerska współpraca między lokalnymi samorządami a organizacjami pozarządowymi? Jak ona powinna wyglądać?  Jakie może przynieść korzyści? Zapraszamy do poznania dobrych praktyk z Gdańska i Sopotu podczas wizyty studyjnej online w dniach 14 – 15 grudnia 2020 r.

Ustawowym obowiązkiem lokalnego samorządu jest m.in. konsultowanie rocznego programu współpracy. Większość gmin i powiatów umieszcza gotowy program na swojej stronie internetowej zapraszając do zgłaszania uwag, których nikt lub prawie nikt nie zgłasza. Czasem jak np. w Toruniu proces ten wygląda zupełnie inaczej. Tworzenie programu zaczyna się od śniadania obywatelskiego organizacji społecznych z prezydentem, a w toku różnych spotkań roboczych przedstawiciele samorządu i organizacji dyskutują i ustalają projekt programu.

Jak współpraca wygląda na Pomorzu, dowiecie się Państwo w czasie dwóch dni naszej wizyty studyjnej, która w związku z epidemią Sars-Cov-2 realizowana będzie w formule online. Swoim doświadczeniem podzielą się z nami przedstawiciele:

  • Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  • Zespołu Międzysektorowego,
  • Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych
  • Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Jako sektor organizacji społecznych warto, abyśmy byli gotowi do partnerskiej współpracy i mieli własne propozycje konkretnych rozwiązań programowych i instytucjonalnych. Z zapowiedzi Prezydenta Miasta Żyrardowa wynika, że organizacje pozarządowe mają być istotnym filarem lokalnego rozwoju. Program rewitalizacji miasta i tworzone centrum usług społecznych to najważniejsze, choć nie jedyne obszary, w których stowarzyszenia i fundacje mają odgrywać znaczącą rolę. Narzędziami współpracy ma być m.in. wieloletni program współpracy, rada działalności pożytku publicznego, czy pełnomocnik ds. NGO w żyrardowskim ratuszu. Mamy nadzieję, że zapowiedzi już wkrótce staną się rzeczywistością, a pozostałe samorządy lokalne pójdą śladem Żyrardowa.

Wizyta odbędzie się w dniach 14 – 15 grudnia 2020 r. w godzinach 14.00 – 16.30. W jej ramach odbędą się prezentacje, pokazy filmów oraz dyskusje z prelegentami. Do udziału w wizycie niezbędna jest rejestracja. Wszystkie informacje techniczne i organizacyjne zostaną przesłane na podany przy rejestracji adres email.

Organizatorem wizyty jest partnerstwo trzech organizacji: Żyrardowskiej Federacji Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY”, Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych oraz Stowarzyszenia Wspólnoty Żyrardowa. Wizyta realizowana jest w ramach projektu „Pomost do współpracy” współfinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *