Poszukujemy wolontariuszy do działań pomocowych dla osób z Ukrainy

Nasza Federacja uruchamia w Żyrardowie Centrum Wolontariatu. Ma być miejscem aktywizacji mieszkańców do działań społecznych i pomocy potrzebującym. Centrum rozpoczyna działalność w sytuacji, gdy do naszego miasta przyjechały setki, a może i tysiące osób uciekających przed wojną. Dlatego działania centrum skupią się w pierwszych miesiącach na wsparciu instytucji i organizacji pomagających osobom z Ukrainy. Chcesz pomóc? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Po 24 lutego w Żyrardowie wiele instytucji i organizacji podjęło się organizacji pomocy zarówno dla walczących na wojnie Ukraińców oraz osób, które przybyły do naszego miasta w obawie o własne życie. Prowadzone są zbiórki darów, poszukiwane mieszkania, organizowane zajęcia z nauki j. polskiego czy zabawy integracyjne. W tych wszystkich działaniach nieoceniona jest pomoc wolontariuszy.

Zakres działania wolontariuszy obejmuje, m.in.: 

  • pomoc przy sortowaniu darów od osób fizycznych i firm,
  • dyżury w dni powszednie i weekendy w siedzibach organizacji, które świadczą bezpośrednią i doraźną pomoc osobom przybyłym z Ukrainy do Żyrardowa (m.in. w punkcie informacyjnym w Żyrardowie),
  • wsparcie w trakcie organizowanych przez różne organizacje zajęć dla dzieci i młodzieży: nauka języka, animacja kulturalna.

Każdy z Was może wspomóc wszelkie działania na rzecz osób, które w tym wyjątkowym czasie potrzebują naszej pomocy. Zatem jeśli masz czas i chęci, zgłoś się do Centrum Wolontariatu w Żyrardowie wypełniając poniższy formularz. 

Link do formularza: https://forms.gle/Wf8KqTq4k4xs3krS7

Centrum Wolontariatu ma siedzibę przy ul. 1 Maja 41, lokal 58. Dyżury koordynatorki centrum realizowane są w środki w godzinach 15.30 – 19.30. Informacje uzyskasz również pod numerem telefonu 502 11 29 29.

Centrum Wolontariatu uruchomione zostało w ramach zadania zleconego przez Miasto Żyrardów jako działanie wspierające określone w Programie Usług Społecznych. Operatorem programu jest Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

Zadanie „Żyrardowskie Centrum Wolontariatu” realizowane jest w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *