Szansa na promocję swoich usług i działań społecznych. Weź udział w Targach Ekonomii Społecznej.

Realizujesz usługi i działania społeczne dla mieszkańców powiatu żyrardowskiego? Chcesz zaprezentować swoją ofertę lokalnej społeczności? Zgłoś udział w Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w Żyrardowie 30 września 2023 r. Zapraszamy zarówno organizacje społeczne, jak i lokalne firmy. Zgłoszenia można przesłać do 25 września 2023 r. Organizatorem targów jest Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Samorząd Powiatu Żyrardowskiego.

– Zmiany społeczne, które zachodzą w naszym kraju, w tym również w naszym powiecie wymagają rozwoju usług i działań społecznych na rzecz mieszkańców. Dlatego wspólnie z Lokalnym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej organizujemy Targi Ekonomii Społecznej z ryneczkiem pracy. – mówi Krzysztof Dziwisz, Starosta Powiatu Żyrardowskiego – Zapraszamy wszystkie organizacje i firmy chcące zaprezentować swoją ofertę do udziału w tej inicjatywie. Liczę, że będzie to czas wymiany doświadczeń, nawiązywania nowych kontaktów, które przełożą się na realną współpracę i nowe pomysły odpowiadające potrzebom lokalnej społeczności.

Targi Ekonomii Społecznej z ryneczkiem pracy odbędą się w godz. 10:00 – 14:00, 30 września 2023 r. na hali sportowej w Żyrardowie, przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Podczas targów będzie możliwość prezentacji swojej oferty, sprzedaży produktów, zbierania funduszy na swoje działania, prowadzenia warsztatów i pokazów. Organizatorzy zapewniają podstawowe wyposażenia stoisk w stoły i krzesła. Udział w targach jest nieodpłatny. Zgłoszenia należy dokonać przez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.targi-zyrardow.pl do 27 września 2023 r.

Głównym celem targów ekonomii społecznej i lokalnego ryneczku pracy jest edukacja aktywizująca i włączająca mieszkańców. Dzięki udziałowi przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz samorządu i lokalnego biznesu mamy okazję przybliżyć ideę ekonomii społecznej mieszkańcom, umożliwić poznanie się i nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami lokalnego biznesu i PES. – mówi Stanisława Retmaniak, animatorka Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Poprzez organizowanie takich wydarzeń praktycznie możemy zachęcić mieszkańców i przedstawicieli lokalnych samorządów do korzystania z usług przedsiębiorstw społecznych, stowarzyszeń i fundacji, co przyczyni się do wzmocnienia potencjału ekonomii społecznej w subregionie. Dla podmiotów ekonomii społecznej to także okazja do promocji i zaistnienia w szerszej świadomości społecznej – mieszkańcy uczestniczący w wydarzeniach bezpośrednio poznają ich ofertę na tym terenie, co może przyczynić się do rozwoju rynku lokalnego usług społecznych świadczonych przez PES.

Wydarzenie jest finansowane w ramach zadania publicznego „Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza – subregion 1”, realizowanego przez Stowarzyszenie BORIS. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Osoba kontaktowa: Jakub Kamiński – koordynator wydarzenia, tel. 799 816 788, email: jakub.kaminski@dzialajmy.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.