Szansa na promocję swoich usług i działań społecznych. Weź udział w pikniku ekonomii społecznej przy Targach Pracy w Żyrardowie.

Realizujesz usługi i działania społeczne dla mieszkańców powiatu żyrardowskiego? Chcesz zaprezentować swoją ofertę lokalnej społeczności? Zgłoś udział w pikniku ekonomii społecznej który odbędą się w Żyrardowie przy okazji Targów Pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie. Wydarzenie odbędzie 24 października 2023 r. Zapraszamy organizacje społeczne, przedsiębiorstwa społeczne, koła gospodyń wiejskich. Zgłoszenia można przesłać do 16 października 2023 r. Organizatorem pikniku jest Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Piknik ekonomii społecznej odbędzie się w godz. 9:00 – 14:00, 24 października 2023 r. na hali sportowej w Żyrardowie, przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Podczas targów będzie możliwość prezentacji swojej oferty, sprzedaży produktów, zbierania funduszy na swoje działania, prowadzenia warsztatów i pokazów. Organizatorzy zapewniają podstawowe wyposażenia stoisk w stoły i krzesła. Udział w targach jest nieodpłatny. Zgłoszenia należy dokonać przez poniższy formularz, który należy przesłać na adres beata.kolinska@pup-zyrardow.pl do 16 października 2023 r.

Głównym celem targów ekonomii społecznej i lokalnego ryneczku pracy jest edukacja aktywizująca i włączająca mieszkańców. Dzięki udziałowi przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz samorządu i lokalnego biznesu mamy okazję przybliżyć ideę ekonomii społecznej mieszkańcom, umożliwić poznanie się i nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami lokalnego biznesu i PES. – mówi Stanisława Retmaniak, animatorka Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Poprzez organizowanie takich wydarzeń praktycznie możemy zachęcić mieszkańców i przedstawicieli lokalnych samorządów do korzystania z usług przedsiębiorstw społecznych, stowarzyszeń i fundacji, co przyczyni się do wzmocnienia potencjału ekonomii społecznej w subregionie. Dla podmiotów ekonomii społecznej to także okazja do promocji i zaistnienia w szerszej świadomości społecznej – mieszkańcy uczestniczący w wydarzeniach bezpośrednio poznają ich ofertę na tym terenie, co może przyczynić się do rozwoju rynku lokalnego usług społecznych świadczonych przez PES.

Wydarzenie jest finansowane w ramach zadania publicznego „Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza – subregion 1”, realizowanego przez Stowarzyszenie BORIS. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Osoba kontaktowa: Jakub Kamiński – koordynator wydarzenia, tel. 799 816 788, email: jakub.kaminski@dzialajmy.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *