Wspólnie dla Rozwoju. Start projektu „Wspieramy S3ktor Mazowsza Zachodniego”

Projekt „Wspieramy S3ktor Mazowsza Zachodniego” to wyjątkowa inicjatywa Żyrardowskiej Federacji Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY” i Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, mająca na celu wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w subregionie żyrardowskim. Dzięki serii szkoleń, indywidualnemu doradztwu i budowaniu sieci współpracy, projekt otwiera nowe możliwości rozwoju i realizacji działań społecznych na terenie powiatów grójeckiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego.

Rozpoczynając działania w maju 2024 roku, projekt „Wspieramy S3ktor Mazowsza Zachodniego” skierowany jest do organizacji pozarządowych, które napotykają na trudności infrastrukturalne, finansowe i kadrowe. Realizacja zadania obejmuje szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy, rozwoju wolontariatu, promocji działań oraz wykorzystania sztucznej inteligencji. Dodatkowo, poprzez doradztwo indywidualne i organizację spotkań sieciujących, inicjatywa stawia na wzajemne poznanie i wymianę doświadczeń między organizacjami, co ma na celu wzmacnianie ich potencjału do prowadzenia działań misyjnych.

„W projekcie 'Wspieramy S3ktor Mazowsza Zachodniego’ kładziemy nacisk na integrację i współpracę między organizacjami pozarządowymi. Uważamy, że dzięki wspólnym działaniom i wymianie doświadczeń, możemy stworzyć silniejszą i bardziej efektywną sieć wsparcia, która odpowie na aktualne i przyszłe wyzwania społeczne naszego regionu,” mówi Jakub Kamiński, Prezes Zarządu.

Projekt przewiduje również stworzenie katalogu zasobów dostępnych dla organizacji, który ułatwi wymianę i współpracę, a jego efekty mają mieć długofalowy wpływ na rozwój sektora pozarządowego w subregionie żyrardowskim. Zaplanowane działania to m.in. szkolenia, doradztwo indywidualne, organizacja forum subregionalnego oraz spotkań sieciujących.

Projekt „Wspieramy S3ktor Mazowsza Zachodniego” to kompleksowa inicjatywa mająca na celu wzmacnianie potencjału i skuteczności działania organizacji pozarządowych z subregionu żyrardowskiego. Dzięki wsparciu merytorycznemu, doradztwu, szkoleniom oraz budowaniu sieci współpracy, projekt ten otwiera przed organizacjami nowe możliwości rozwoju i realizacji ich misji społecznej.

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *