Jednym ze sposobów wsparcia organizacji, oprócz wsparcia finansowego, jest wolontariat.

Jeśli masz trochę czasu i chciałabyś/chciałbyś przeznaczyć go na działania na rzecz naszej lokalnej społeczności, to:

  • sprawdź, co robią nasze poszczególne organizacje członkowskie i wybierz tę, która jest najbliższa Twoim zainteresowaniom, a potem
  • skontaktuj się wybranym stowarzyszeniem lub fundacją i zaoferuj swoje wsparcie jako wolontariusz.

Opis działań poszczególnych naszych organizacji członkowskich znajdziesz w wizytówkach – zobacz nasze wizytówki >>.

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem Federacji „Działaj.My”, napisz do nas na adres federacja@dzialajmy.org.pl